ארכיון קורסי נחייה

עם סיום תקופת האילוף, כאשר כלב הנחייה מוכן לשרת את בעליו החדש, העיוור מוזמן לקורס יחד עם עיוורים נוספים אשר עברו תהליך קבלה והתאמה.
המועמדים שוהים במרכז ההדרכה בתנאי פנימייה במשך עשרים ושמונה יום.
במהלך תקופה זו כל עיוור מודרך כיצד לתפקד עם כלבו החדש.

קורס נחייה לפי שנה

Guidance course by year

קורסי נחייה 2024

צביקה עם הכלב טנא

צביקה הוא נכה צה"ל, חיי בגפו, פסיכולוג, אב לשלושה ילדים עובד במכבי שרותי בריאות, טנא .הוא כלבו החמישי מעמותת עיניים מנחות

קורסי נחייה 2023

צביקה עם הכלב טנא

צביקה הוא נכה צה"ל, חיי בגפו, פסיכולוג, אב לשלושה ילדים עובד במכבי שרותי בריאות, טנא .הוא כלבו החמישי מעמותת עיניים מנחות

קורסי נחייה 2022

צביקה עם הכלב טנא

צביקה הוא נכה צה"ל, חיי בגפו, פסיכולוג, אב לשלושה ילדים עובד במכבי שרותי בריאות, טנא .הוא כלבו החמישי מעמותת עיניים מנחות

קורסי נחייה 2021

צביקה עם הכלב טנא

צביקה הוא נכה צה"ל, חיי בגפו, פסיכולוג, אב לשלושה ילדים עובד במכבי שרותי בריאות, טנא .הוא כלבו החמישי מעמותת עיניים מנחות

קורסי נחייה 2020

צביקה עם הכלב טנא

צביקה הוא נכה צה"ל, חיי בגפו, פסיכולוג, אב לשלושה ילדים עובד במכבי שרותי בריאות, טנא .הוא כלבו החמישי מעמותת עיניים מנחות

קורס נחייה 2019

צביקה עם הכלב טנא

צביקה הוא נכה צה"ל, חיי בגפו, פסיכולוג, אב לשלושה ילדים עובד במכבי שרותי בריאות, טנא .הוא כלבו החמישי מעמותת עיניים מנחות